Čo je to RPMN

Skratka RPMN je v oblasti pôžičiek veľmi dôležitá. Jedná sa o ročnú percentuálnu mieru nákladov. Týmto údajom by sme sa mali riadiť predovšetkým, ak uvažujeme o úvere a zvažujeme, ktorý by pri nás bol najvýhodnejší.

Dôležité údaje, ktoré neprehliadajte

Údaje o RPMN sa často uvádzajú skôr drobným písmom alebo až na konci zmluvných podmienok. Ide ale o najdôležitejšie ukazovateľ. Poskytovatelia sa ním neradi chváli, zviditeľňujú radšej výšku úrokov. Úroky ale nie sú jedinými náklady, ktoré s pôžičkou máme.

Čo RPMN zahŕňa?

RPMN je vlastne skutočná cena za požičanie peňazí a zhodnocuje výhodnosť danej pôžičky. Uvádza sa v percentách za rok. V čísle sú zahrnuté všetky poplatky s pôžičkou spojené, vrátane úrokov. Platíte totiž mnohokrát aj za správu úveru, uzavretie zmluvy, vedenie účtu, prevod peňazí alebo za poistenie schopnosti splácať. RPMN nezahŕňa sankcie za omeškanie so splátkami alebo poplatky za doplnkové služby.

Porovnávajte celkové náklady, nie len úroky

Ak chcete porovnať jednotlivé úvery rôznych spoločností, porovnávajte ich RPMN. Lepšie vyhodnotíme, o koľko pôžičku preplatíte. U bánk býva RPMN všeobecne výhodnejšie než u nebankových spoločností. U krátkodobých nebankových pôžičiek môže byť táto hodnota dokonca až v tisícoch percent.

Kalkulačka RPMN

Ak žiadate o pôžičku, k dispozícii máte rôzne online kalkulačky, kde si vypočítate, aký bude údaj RPMN práve pre vás.